Log ind   |  
Kontakt til vandværket: Minimer

Havdrup Vandværk a.m.b.a. 
Skovvej 7A 
4622  Havdrup 
Email: info@havdrup-vand.dk

Telefon: 46 13 40 09
Mandag - onsdag kl. 8.00-16.00

Vagt telefon: 24 48 06 99 eller 40 52 50 10

Klagevejledning Minimer

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Copyright Rambøll Danmark A/S