Driftsstatus

Der er ingen driftsforstyrrelser i hele forsyningsområdet.

Vandværket hårdhedsgrad er 20 gr dH.

Ved akut problem som ledningsbrud eller lign. kan vi kontaktes på vagtelefonen.

Ved manglende sms/telefonbesked, når der sker lukning af vandforsyningen kan der ske tilmelding via www.servicevarsling.dk

 

Nyttig info

Kontoret har ferielukket fra torsdag den 11.07.19 til søndag den 04.08.19. Der henvises til vagttelefonen.

Med baggrund i den seneste tids skriverier i pressen vedr. pesticidrester i drikkevand har Havdrup Vandværk fået analyseret vandkvaliteten fra vores boringer samt afgang fra vandværket.

Prøverne viser, at der IKKE forefindes chlorthalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet fra de pågældende boringer. Analyserapporterne kan rekvireres på info@havdrup-vand.dk

 Som vedtaget på generalforsamlingen i 2018 har vandværket foretaget forundersøgelsen for blødgøringsanlæg. Se referat fra generalforsamlingen i 2019 for yderligere oplysninger for det videre arbejde. Oplysninger om arbejdet med forundersøgelsen kan læses her PDF  

 

 


 

Kontakt til Havdrup Vandværk

Havdrup Vandværk a.m.b.a.
Skovvej 7A
4622  Havdrup

Email:
info@havdrup-vand.dk

Telefon: 46 13 40 09
Mandag - onsdag kl. 8.00-16.00

Vagt telefon: 24 48 06 99 eller 40 52 50 10

 Antal besøgende
Besøgende: 4110