Bestyrelsen

 
Bestyrelsen for Havdrup Vandværk a.m.b.a.:

Formand Per Felby

Næstformand Kim Kliver

Kasserer Erling Elberg

Sekretær Jørn Ørsnæs

Bestyrelsesmedlem Kirsten Nørgaard

Kontor Lis Larsen