Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Havdrup Vandværk a.m.b.a. 
Skovvej 7A 
4622  Havdrup 
Email: info@havdrup-vand.dk

Telefon: 46 13 40 09
Mandag - onsdag kl. 8.00-16.00

Vagt telefon: 24 48 06 99 eller 40 52 50 10

Om vandværket Minimer

 Havdrup Vandværk forsyner 1827 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer. Vandværket udpumper ca. 180.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed 
Drikkevandet i Havdrup er hårdt vand, det vil sige ca. 19 dH. 

Copyright Rambøll Danmark A/S